Školsko zvono

I. turnus

 • 0. sat:  7.00 —  7.40
 • 1. sat:  7.45 —  8.30
 • 2. sat:  8.35 —  9.20
 • 3. sat:  9:35 — 10.20
 • 4. sat: 10:25 — 11.10
 • 5. sat: 11.15 — 12.00
 • 6. sat: 12.05 — 12.50
 • 7. sat: 12.55 — 13.35

II. turnus

 • 0. sat: 12.55 — 13.35
 • 1. sat: 13.45 — 14.30
 • 2. sat: 14.35 — 15.20
 • 3. sat: 15.35 — 16.20
 • 4. sat: 16.25 — 17.10
 • 5. sat: 17.15 — 18.00
 • 6. sat: 18.05 — 18.50
 • 7. sat: 18.55 — 19.35

Opća gimnazija

Program opće gimnazije prvenstveno priprema za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Nakon završenog školovanja u gimnaziji, učenici polažu državnu maturu. Državna matura je završni pismeni ispit obvezan samo za učenike gimnazija. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu.

Obrazovanjem u gimnazijskim programima stječu se široka opća znanja i niz vještina (poput jezične, matematičke i informatičke pismenosti, vještine u komunikaciji, aktivnoga sudjelovanja u društvu, samostalnog učenja i sl.).

Nastavni plan:

Nastavni predmet

Razredni odjeli

1.a

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

4.a

4.b

Hrvatski jezik

4

4

4

4

4

4

4

4

Engleski jezik I.

3

3

3

3

3

3

3

3

Njemački I.

-

-

-

1

-

-

-

1

Njemački jezik p

2

2

   2

2

2

2

2

2

Njemački jezik n

2

2

-

2

2

2

-

-

Latinski jezik

2

2

2

2

-

-

-

-

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

1

1

1

1

Likovna umjetnost

1

1

1

1

1

1

1

1

Psihologija

-

-

1

1

1

1

-

-

Logika

-

-

-

-

1

1

-

-

Filozofija

-

-

-

-

-

-

2

2

Sociologija

-

-

-

-

2

2

-

-

Povijest

2

2

2

2

2

2

3

3

Geografija

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

4

4

3

3

3

3

Fizika

2

2

2

2

2

2

2

2

Kemija

2

2

2

2

2

2

2

2

Biologija

2

2

2

2

2

2

2

2

Informatika

3

3

-

-

-

-

-

-

Politika i gospodarstvo

-

-

-

-

-

-

1

1

TZK

2

2

2

2

2

2

2

2

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

1

1

1

Izborni predmet

-

-

2

2

2

2

2

2

Prilog: prezentacija o općoj gimaziji