Ugostiteljstvo

Zanimanje: kuhar

Priprema sve vrste toplih i hladnih jela, sastavlja dnevne i tjedne jelovnike te priprema jela po narudžbi. Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje namirnica, čišćenje, određivanje tehnologije pripremanja hrane, pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu, podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje. Nadalje, kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica, izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. Tijekom obavljanja poslova poštuje visoke higijenske standarde, pazi na higijenu i čistoću prostora i sredstava s kojima radi te vodi brigu o skladištenju nepotrošenih namirnica. Sudjeluje u pripremanju i sastavljanju jelovnika, dnevnih menija te u pripremi proračuna za određena jela i obroke.

Zanimanje: konobar

Poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima te priprema, održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta. Poslovi konobara uključuju pripremu stolnog rublja, stolnog inventara, raspoređivanje stolova i uređivanje za posluživanje, dočekivanje gostiju, evidentiranje narudžbi, posluživanje hrane i pića, pospremanje stola, priprema računa. Poslovi konobara razlikuju se ovisno o radnom mjestu. Samim time i opis poslova na različitim mjestima je drugačiji te ovisi o uslugama koje se pružaju i o organizaciji rada u ugostiteljskom objektu. Osim u restoranima, hotelima i drugim mjestima s ponudom hrane, konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi, cocktail barovi, noćni klubovi i dr.).

Nastavni plan - opći dio:

Nastavni predmet

 

1.e

2.e

 3.e

Hrvatski jezik

3

3

3

Povijest

2

0

0

TZK

2

2

2

Politika i gospodarstvo

0

0

2

Vjeronauk/Etika

1

1

1

Nastavni plan - strukovno-teorijski predmeti:

Nastavni predmet

Razredni odjeli

1.e kh, kb

    2.e
kh, kb

3.e
kh, kb

I. strani jezik engleski ili njemački

2

2

2

II. strani jezik francuski

2

2

2

Gospodarska matematika

2

2

2

Računalstvo

2

1

0

Povijest hrvatske kulturne baštine

0

0

2

Biologija s higijenom i ekologijom

1 (kh), 2 (kb)

2 (kh), 0 (kb)

0

Poslovna psihologija i komunikacija

0

2 (kb)

0

Turistička geografija Hrvatske

0

2 (kb)

0

Osnove turizma

2 (kh, kb)

0

0

Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća

0

2

2

Marketing u turizmu

0

0

1

Kuharstvo

0

2 (kb)

0

Poznavanje robe i prehrana

2 (kh)

2 (kh)

2 (kh)

Poznavanje robe i prehrana

2 (kb)

1 (kb)

1 (kb)

Ugostiteljsko posluživanje

0

2 (kh)

0

Kuharstvo

7 (kh)

7 (kh)

8 (kh)

Ugostiteljsko posluživanje

5 (kb)

5 (kb)

6 (kb)

Praktična nastava u ugostiteljskom objektu

8

8

8

Ljetna praktična nastava

182

182

0

kh = kuhar, kb = konobar

Prilog: PowerPoint prezentacija za zanimanja kuhar i konobar