Školsko zvono

I. turnus

 • 0. sat:  7.00 —  7.40
 • 1. sat:  7.45 —  8.30
 • 2. sat:  8.35 —  9.20
 • 3. sat:  9:35 — 10.20
 • 4. sat: 10:25 — 11.10
 • 5. sat: 11.15 — 12.00
 • 6. sat: 12.05 — 12.50
 • 7. sat: 12.55 — 13.35

II. turnus

 • 0. sat: 12.55 — 13.35
 • 1. sat: 13.45 — 14.30
 • 2. sat: 14.35 — 15.20
 • 3. sat: 15.35 — 16.20
 • 4. sat: 16.25 — 17.10
 • 5. sat: 17.15 — 18.00
 • 6. sat: 18.05 — 18.50
 • 7. sat: 18.55 — 19.35

Pozivi za organizaciju izvanučioničke nastave

05.02.2018. Zapisnik sa roditeljskog sastanka 2.a i 2.b razreda, održanog 31. siječnja 2018.

30.01.2018. Zapisnik sa roditeljskog sastanka 4.a i b razreda, održanog 24. siječnja 2018. - dvodnevna terenska nastava Sarajevo

29.01.2018. Zapisnik sa sastanka članova Povjerenstva za organizaciju dvodnevne terenske nastave učenika 2.a i b razreda u Gorski kotar, Rijeku i Pulu, održanog 26. siječnja 2018. 

23.01.2018. Ispravak zapisnika sa sastanka članova Povjerenstva za organizaciju dvodnevne izvanučionske nastave 4.a i b razreda održanog 19.siječnja 2018. godine

22.01.2018. Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za provedbu Javnog poziva br.2/17-18.

08.01. 2018 OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONSKE NASTAVE- 2ab - GORSKI KOTAR, RIJEKA, PULA

08.01. 2018. OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONSKE NASTAVE -4.ab - Sarajevo

05.12. 2017. Zapisnik sa Roditeljskog sastanka 3a,b i g razreda

09.11.2017. Zapisnik sa satanka Povjerenstva za organizaciju ekskurzije učenika 3a, b i g razreda objavljene pod javnim pozivom 1- 17/18

23.10.2017. OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONSKE NASTAVE - maturalna eks. 3.abg - 17-18

14.02.2017. Uz pozivni natječaj br. 3/16-17

06.02.2017. Zapisnik sa Roditeljskog sastanka uz Javni poziv za organizaciju izvanučionske nastave 1/16-17

31.01.2017. Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučionske nastave 3/16-17

23.01.2017. Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za otvaranje ponude uz javni poziv pod brojem 2/16-17

17.01.2017. Obavijest uz Pozivni natječaj za organizaciju višednevne izvanučionske nastave br. 2/16-17- JAVNO OTVARANJE PONUDA ODRŽAT ĆE SE U SŠV DANA 20.01.2017.

14.01.2017. Obavijest agencijama uz Pozivni natječaj 1/16-17

04.01.2017. Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučionske nastave (br. ponude 2/16-17)

17.12.2016.: Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučionske nastave (br. ponude 1/16-17)

18.2.2016.:  Poziv na organizaciju višednevne školske ekskurzije u Rijeku (27.5.2016.)

29.2.2016.: Obavijest agencijama uz pozivni natječaj br. 4/15-16

7.3.2016.: Obavijest uz pozivni natječaj br. 4/15-16

11.3.2016.: Obavijest uz pozivni natječaj br. 4/15-16


2.2.2016.: Poziv na organizaciju višednevne školske ekskurzije Mađarska/Poljska (16.6.2016.)

18.2.2016.: Obavijest uz pozivni natječaj  br. 2/15-16


2.2.2016.: Poziv na organizaciju višednevne školske ekskurzije u Krasno (25.4.2016.)

19.2.2016.: Obavijest uz pozivni natječaj br. 3/15-16

26.2.2016.: Obavijest Agencijama uz pozivni natječaj br.3/15-16


10.12.2015.: Poziv na organizaciju višednevne školske ekskurzije Austrija/Njemačka (15.6.2016.)

2.3.2016.: Obavijest uz pozivni natječaj br. 1/15-16


26.3.2015.: Poziv na organizaciju višednevne školske ekskurzije u Pulu (22.5.2015.)

Odluka o izboru agencije za organizaciju dvodnevne terenske nastave Gorski kotar, Rijeka, Pula


5.2.2015.: Poziv na organizaciju jednodnevne školske ekskurzije Ljubljana (6.3.2015.)

Odluka o izboru agencije za organizaciju jednodnevne školske ekskurzije Ljubljana, Bled, Bohinj - broj 3/2015


4.2.2015.: Poziv na organizaciju višednevne školske ekskurzije Sarajevo (11.4.2015.)

Odluka o izboru agencije za organizaciju višednevne ekskurzije Vrbovec-Sarajevo - broj 2/2015


28.1.2015.: Poziv na organizaciju školske ekskurzije Prag-Budimpešta (1.7.2015.)

Odluka o izboru agencije za organizaciju višednevne ekskurzije Vrbovec-Prag-Budimpešta - broj 1/2015


21.11.2014.: Poziv za organizaciju školske ekskurzije Prag-Budimpešta

Odluka o izboru agencije za organizaciju višednevne ekskurzije Beč-Prag-Budimpešta — broj 1/2014