Školsko zvono

I. turnus

 • 0. sat:  7.00 —  7.40
 • 1. sat:  7.45 —  8.30
 • 2. sat:  8.35 —  9.20
 • 3. sat:  9:35 — 10.20
 • 4. sat: 10:25 — 11.10
 • 5. sat: 11.15 — 12.00
 • 6. sat: 12.05 — 12.50
 • 7. sat: 12.55 — 13.40

II. turnus

 • 0. sat: 12.55 — 13.40
 • 1. sat: 13.45 — 14.30
 • 2. sat: 14.35 — 15.20
 • 3. sat: 15.35 — 16.20
 • 4. sat: 16.25 — 17.10
 • 5. sat: 17.15 — 18.00
 • 6. sat: 18.05 — 18.50
 • 7. sat: 18.55 — 19.35

Opća gimnazija

Program opće gimnazije prvenstveno priprema za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Nakon završenog školovanja u gimnaziji, učenici polažu državnu maturu. Državna matura je završni pismeni ispit obvezan samo za učenike gimnazija. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu.

Obrazovanjem u gimnazijskim programima stječu se široka opća znanja i niz vještina (poput jezične, matematičke i informatičke pismenosti, vještine u komunikaciji, aktivnoga sudjelovanja u društvu, samostalnog učenja i sl.).

Nastavni plan 2021./2022.:

 

Nastavni predmet razredni odjeli               
  1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b
Hrvatski jezik 4 4 4 4 4 4 4 4
Engleski jezik I. 3 3 3 3 3 3 3 3
Engleski jezk II. - 2 1 - - - - -
Njemački I. - 3 2 - - - - -
Njemački jezik p. 2 2 2 2 2 2 2 2
Njemački jezik n. 2 2 2 2 2 2 - 2
Latinski jezik 2 2 2 2 - - - -
Glazbena umjetnost 1 1 1 1 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1 1 1 1 1
Psihologija - - 1 1 1 1 - -
Logika - - - - 1 1 - -
Filozofija - - - - - - 2 2
Sociologija - - - - 2 2 - -
Povijest 2 2 2 2 2 2 3 3
Geografija 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4 3 3 3 3
Fizika 2 2 2 2 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatika 3 3 - - - - - -
Politika i gospodarstvo - - - - - - 1  
TZK 2 2 2 2 2 2 2 2
Vjeronauk/etika 1 1 1 1 1 1 1 1
Izborni predmet - - 2 2 2 2 2 2