Opća gimnazija

Program opće gimnazije prvenstveno priprema za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Nakon završenog školovanja u gimnaziji, učenici polažu državnu maturu. Državna matura je završni pismeni ispit obvezan samo za učenike gimnazija. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu.

Obrazovanjem u gimnazijskim programima stječu se široka opća znanja i niz vještina (poput jezične, matematičke i informatičke pismenosti, vještine u komunikaciji, aktivnoga sudjelovanja u društvu, samostalnog učenja i sl.).

Nastavni plan 2021./2022.:

 

Nastavni predmet razredni odjeli               
  1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b
Hrvatski jezik 4 4 4 4 4 4 4 4
Engleski jezik I. 3 3 3 3 3 3 3 3
Engleski jezk II. - 2 1 - - - - -
Njemački I. - 3 2 - - - - -
Njemački jezik p. 2 2 2 2 2 2 2 2
Njemački jezik n. 2 2 2 2 2 2 - 2
Latinski jezik 2 2 2 2 - - - -
Glazbena umjetnost 1 1 1 1 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1 1 1 1 1
Psihologija - - 1 1 1 1 - -
Logika - - - - 1 1 - -
Filozofija - - - - - - 2 2
Sociologija - - - - 2 2 - -
Povijest 2 2 2 2 2 2 3 3
Geografija 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4 3 3 3 3
Fizika 2 2 2 2 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatika 3 3 - - - - - -
Politika i gospodarstvo - - - - - - 1  
TZK 2 2 2 2 2 2 2 2
Vjeronauk/etika 1 1 1 1 1 1 1 1
Izborni predmet - - 2 2 2 2 2 2