• Projekti škole
 • Školsko zvono

  I. turnus

  • 0. sat:  7.00 —  7.40
  • 1. sat:  7.45 —  8.30
  • 2. sat:  8.35 —  9.20
  • 3. sat:  9:35 — 10.20
  • 4. sat: 10:25 — 11.10
  • 5. sat: 11.15 — 12.00
  • 6. sat: 12.05 — 12.50
  • 7. sat: 12.55 — 13.40

  II. turnus

  • 0. sat: 12.55 — 13.40
  • 1. sat: 13.45 — 14.30
  • 2. sat: 14.35 — 15.20
  • 3. sat: 15.35 — 16.20
  • 4. sat: 16.25 — 17.10
  • 5. sat: 17.15 — 18.00
  • 6. sat: 18.05 — 18.50
  • 7. sat: 18.55 — 19.35

  Ekonomija i trgovina

  Zanimanje: ekonomist (četverogodišnji program)

  Ekonomist radi na poslovima knjigovodstva, ekonomske propagande, računovodstveno financijskim poslovima, poslovima trgovine, turizma i sl. Može raditi u bankama, osiguranju, turizmu, trgovinama, u različitim državnim institucijama, a može se baviti i privatnim poduzetništvom. Od ekonomista se očekuje preciznost, sistematičnost, ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. Uglavnom radi u uredu, često odlazi na poslovne sastanke, seminare, konferencije i sl. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu, posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke statističke obrade.

  Nastavni plan 2021./2022.:

  Nastavni predmet

  Razredni odjeli

  1.g

  2.g

  3.g

  4.g

  Hrvatski jezik

  3

  3

  3

  3

  Engleski jezik 

  3

  3

  3

  3

  Njemački jezik 

  -

  -

  2

  2

  Povijest

  2

  2

  -

  -

  Geografija

  2

  2

  2

  2

  TZK

  2

  2

  2

  2

  Matematika

  3

  3

  3

  3

  Kemija

  2

  -

  -

  -

  Biologija

  2

  -

  -

  -

  Osnove ekonomije

  2

  2

  2

  2

  Osnove računovodstva

  2

  -

  -

  -

  Poslovne komunikacije

  2

  2

  -

  -

  Bankarstvo i osiguranje

  -

  -

  3

  2

  Tržište kapitala

  -

  -

  -

  2

  Poduzetništvo

  2

  3

  -

  -

  Vježbenička tvrtka

  -

  -

  2

  2

  Društveno odgovorno poslovanje

  -

  2

  -

  -

  Marketing

  -

  -

  2

  2

  Informatika

  2

  2

  -

  -

  Statistika

  -

  -

  2

  -

  Pravno okruženje poslovanja

  -

  -

  -

  2

  Komunikacijsko prezentacijske vještine

  -

  -

  2

  -

  Računovodstvo troškova i imovine

  -

  3

  -

  -

  Računovodstvo proizvodnje i trgovine

  -

  -

  3

  -

  Poduzetničko računovodstvo

  -

  -

  -

  4

  Izborni predmet – globalno poslovno okruženje, osnove turizma, računovodstvo neprofitnih organizacija, marketing usluga

  2

  2

  2

  2

  Vjeronauk/Etika

  1

  1

  1

  1

  Zanimanje: prodavač (trogodišnji program)

  Posao prodavača podrazumijeva maloprodaju i/ili veleprodaju robe te savjetovanje kupaca o kupovini. Može raditi u velikim trgovačkim sustavima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. Prodavač prodaje robu te savjetuje kupce o kupovini iste. Pruža informacije o proizvodu koji prodaje te upoznaje kupce s prednostima i nedostacima proizvoda. Također prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca te s njima upoznaje trgovačkog poslovođu, kako bi nabavljali robu sukladno potrebama kupaca. Po preuzimanju primljene robe, robu treba pregledati, prepakirati, pripremiti za skladištenje ili prodaju te naznačiti odgovarajuće cijene. Posao uključuje i obračun prodane robe, brigu o blagajni, vođenje evidencije naručene, primljene i prodane robe.

  Nastavni plan:

  Nastavni predmet

  Razredni odjeli

  1.f

  2.f

  3.f

  Hrvatski jezik

  3

  3

  3

  Engleski jezik

  2

  2

  2

  Njemački jezik

  1

  1

  1

  Povijest

  2

  -

  -

  Geografija

  -

  2

  -

  Politika i gospodarstvo

  -

  -

  2

  TZK

  2

  2

  2

  Matematika

  2

  2

  2

  Osnove informatike

  -

  2

  -

  Nabavno poslovanje

  4

  -

  -

  Poslovanje prodavaonice

  1

  -

  -

  Poznavanje robe

  3

  3

  2

  Prodajno poslovanje

  -

  3

  -

  Prodajna komunikacija

  2

  -

  -

  Poslovna dokumentacija

  -

  -

  1

  Ponašanje potrošača

  -

  -

  1

  Osnove marketinga

  -

  2

  -

  Izborna nastava

  2

  2

  2

  Vjeronauk/Etika

  1

  1

  1

  Praktična nastava

  4

  7

  14

  Prilog: prezentacija za zanimanje ekonomist i prodavač