Ekonomija i trgovina

Zanimanje: ekonomist (četverogodišnji program)

Ekonomist radi na poslovima knjigovodstva, ekonomske propagande, računovodstveno financijskim poslovima, poslovima trgovine, turizma i sl. Može raditi u bankama, osiguranju, turizmu, trgovinama, u različitim državnim institucijama, a može se baviti i privatnim poduzetništvom. Od ekonomista se očekuje preciznost, sistematičnost, ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. Uglavnom radi u uredu, često odlazi na poslovne sastanke, seminare, konferencije i sl. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu, posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke statističke obrade.

Nastavni plan 2021./2022.:

Nastavni predmet

Razredni odjeli

1.g

2.g

3.g

4.g

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Engleski jezik 

3

3

3

3

Njemački jezik 

-

-

2

2

Povijest

2

2

-

-

Geografija

2

2

2

2

TZK

2

2

2

2

Matematika

3

3

3

3

Kemija

2

-

-

-

Biologija

2

-

-

-

Osnove ekonomije

2

2

2

2

Osnove računovodstva

2

-

-

-

Poslovne komunikacije

2

2

-

-

Bankarstvo i osiguranje

-

-

3

2

Tržište kapitala

-

-

-

2

Poduzetništvo

2

3

-

-

Vježbenička tvrtka

-

-

2

2

Društveno odgovorno poslovanje

-

2

-

-

Marketing

-

-

2

2

Informatika

2

2

-

-

Statistika

-

-

2

-

Pravno okruženje poslovanja

-

-

-

2

Komunikacijsko prezentacijske vještine

-

-

2

-

Računovodstvo troškova i imovine

-

3

-

-

Računovodstvo proizvodnje i trgovine

-

-

3

-

Poduzetničko računovodstvo

-

-

-

4

Izborni predmet – globalno poslovno okruženje, osnove turizma, računovodstvo neprofitnih organizacija, marketing usluga

2

2

2

2

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

Zanimanje: prodavač (trogodišnji program)

Posao prodavača podrazumijeva maloprodaju i/ili veleprodaju robe te savjetovanje kupaca o kupovini. Može raditi u velikim trgovačkim sustavima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. Prodavač prodaje robu te savjetuje kupce o kupovini iste. Pruža informacije o proizvodu koji prodaje te upoznaje kupce s prednostima i nedostacima proizvoda. Također prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca te s njima upoznaje trgovačkog poslovođu, kako bi nabavljali robu sukladno potrebama kupaca. Po preuzimanju primljene robe, robu treba pregledati, prepakirati, pripremiti za skladištenje ili prodaju te naznačiti odgovarajuće cijene. Posao uključuje i obračun prodane robe, brigu o blagajni, vođenje evidencije naručene, primljene i prodane robe.

Nastavni plan:

Nastavni predmet

Razredni odjeli

1.f

2.f

3.f

Hrvatski jezik

3

3

3

Engleski jezik

2

2

2

Njemački jezik

1

1

1

Povijest

2

-

-

Geografija

-

2

-

Politika i gospodarstvo

-

-

2

TZK

2

2

2

Matematika

2

2

2

Osnove informatike

-

2

-

Nabavno poslovanje

4

-

-

Poslovanje prodavaonice

1

-

-

Poznavanje robe

3

3

2

Prodajno poslovanje

-

3

-

Prodajna komunikacija

2

-

-

Poslovna dokumentacija

-

-

1

Ponašanje potrošača

-

-

1

Osnove marketinga

-

2

-

Izborna nastava

2

2

2

Vjeronauk/Etika

1

1

1

Praktična nastava

4

7

14

Prilog: prezentacija za zanimanje ekonomist i prodavač