Školsko zvono

I. turnus

 • 0. sat:  7.00 —  7.40
 • 1. sat:  7.45 —  8.30
 • 2. sat:  8.35 —  9.20
 • 3. sat:  9:35 — 10.20
 • 4. sat: 10:25 — 11.10
 • 5. sat: 11.15 — 12.00
 • 6. sat: 12.05 — 12.50
 • 7. sat: 12.55 — 13.35

II. turnus

 • 0. sat: 12.55 — 13.35
 • 1. sat: 13.45 — 14.30
 • 2. sat: 14.35 — 15.20
 • 3. sat: 15.35 — 16.20
 • 4. sat: 16.25 — 17.10
 • 5. sat: 17.15 — 18.00
 • 6. sat: 18.05 — 18.50
 • 7. sat: 18.55 — 19.35

VISOKA ŠKOLA IVANIĆ-GRAD

Četvrtak, 3. 5. 2018.

S radošću dijelimo vijest Visoka škola Ivanić-Grad ispunila sve preduvjete i dobila sve tražene dokumente od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za pokretanje visokog školstva u Ivanić-Gradu.

 

Studijski program Visoke škole Ivanić-Grad nosi naziv: Stručni studij fizioterapije, traje 3 godine ili 6 semestara, te se na koncu dobiva 180 ECTS bodova. Akademski/ stručni naziv koji se dobije nakon završenog studija jest: stručni/na prvostupnik/ca (bakalaureus/a ) fizioterapije, bacc. physioth

SVI UVJETI UPISA VIDLJIVI SU NA STRANICAMA POSTANI STUDENT

 

Upute maturantima:

Idete na stranicu postanistudent.hr

Kliknete na: studijski programi

Kad Vam se otvore polja kliknete na SVE VRSTE UČILIŠTA i odaberete JAVNA VELEUČILIŠTA

Zatim na SVA VISOKA UČILIŠTA odaberete VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU

Zatim na SVE SASTAVNICE odaberete VISOKA ŠKOLA IVANIĆ-GRAD (u osnivanju)

Zatim na SVA MJESTA odaberete IVANIĆ-GRAD

Zatim na SVA PODRUČJA odaberete Biomedicina i zdravstvo

Zatim na SVA POLJA odaberete Kliničke medicinske znanosti

I onda imate izbor REDOVNI I IZVANREDNI STUDENTI

Visoka škola Ivanić-Grad će upisivati 20 redovnih i 20 izvanrednih studenata u akademskoj godini 2018./19.

 

Redovni studenti plaćaju 11 tisuća kuna godinu.

Izvanredni 14 tisuća kuna godinu.

 

Uskoro ćete sve potrebne informacije moći vidjeti na web stranici Visoke škole Ivanić-Grad ( www.vsig.hr )

 

Sva pitanja možete poslati na mail info@vsig.hr

http://www.ivanic-grad.hr/clanci/2018/april/visoka-skola-ivanic-grad-od-jeseni-upisuje-prve-studente!/