Školsko zvono

I. turnus

 • 0. sat:  7.00 —  7.40
 • 1. sat:  7.45 —  8.30
 • 2. sat:  8.35 —  9.20
 • 3. sat:  9:35 — 10.20
 • 4. sat: 10:25 — 11.10
 • 5. sat: 11.15 — 12.00
 • 6. sat: 12.05 — 12.50
 • 7. sat: 12.55 — 13.40

II. turnus

 • 0. sat: 12.55 — 13.40
 • 1. sat: 13.45 — 14.30
 • 2. sat: 14.35 — 15.20
 • 3. sat: 15.35 — 16.20
 • 4. sat: 16.25 — 17.10
 • 5. sat: 17.15 — 18.00
 • 6. sat: 18.05 — 18.50
 • 7. sat: 18.55 — 19.35

Sigurnost na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija

Utorak, 17. 12. 2019.

U sklopu programa Zaštita sigurnosti djece na Internetu i u svijetu mrežnih tehnologija Ministarstvo znanosti i obrazovanja i HAKOM u partnerstvu s Hrvatskom poštom objavljuju sljedeće sadržaje kako bi osvijestili bitno pitanje sigurnosti djece na Internetu.


Video o sigurnosti i zaštiti na Interentu te o prihvatljivom komuniciranju na društvenim mrežama možete pogledati na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss&feature=youtu.be
Brošuru "Kako se zaštiti u svijetu Interenta i mobilnih telefona" dostupna je na poveznici: https://www.hakom.hr//2019/dokumenti/HAKOM_BROSURA_2018.pdf
Više informacija o programu, dostupnim materijalima i aktivnostima potražite na poveznici: http://bit.ly/HAKOM1