Sigurnost na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija

Utorak, 17. 12. 2019.

U sklopu programa Zaštita sigurnosti djece na Internetu i u svijetu mrežnih tehnologija Ministarstvo znanosti i obrazovanja i HAKOM u partnerstvu s Hrvatskom poštom objavljuju sljedeće sadržaje kako bi osvijestili bitno pitanje sigurnosti djece na Internetu.


Video o sigurnosti i zaštiti na Interentu te o prihvatljivom komuniciranju na društvenim mrežama možete pogledati na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss&feature=youtu.be
Brošuru "Kako se zaštiti u svijetu Interenta i mobilnih telefona" dostupna je na poveznici: https://www.hakom.hr//2019/dokumenti/HAKOM_BROSURA_2018.pdf
Više informacija o programu, dostupnim materijalima i aktivnostima potražite na poveznici: http://bit.ly/HAKOM1