Školsko zvono

I. turnus

 • 0. sat:  7.00 —  7.40
 • 1. sat:  7.45 —  8.30
 • 2. sat:  8.35 —  9.20
 • 3. sat:  9:35 — 10.20
 • 4. sat: 10:25 — 11.10
 • 5. sat: 11.15 — 12.00
 • 6. sat: 12.05 — 12.50
 • 7. sat: 12.55 — 13.40

II. turnus

 • 0. sat: 12.55 — 13.40
 • 1. sat: 13.45 — 14.30
 • 2. sat: 14.35 — 15.20
 • 3. sat: 15.35 — 16.20
 • 4. sat: 16.25 — 17.10
 • 5. sat: 17.15 — 18.00
 • 6. sat: 18.05 — 18.50
 • 7. sat: 18.55 — 19.35

Prehrana i prehrambene navike - izvannastavna aktivnost

Utorak, 17. 12. 2019.

Dok se čekaju rezultati obrade ankete učenika malo ćemo se zabaviti pojmom hrane i njezine ispravnosti i sigurnosti kroz prezentaciju pod naslovom HRANA. Uživajte!

http://www.ssvrbovec.hr/u/HRANA(2).pptx

 

Prehrana i prehrambene navike - REZULTATI ANKETE 

REZULTATI DOBIVENI ANKETNIM UPITNIKOM O PREHRANI I PREHRAMBENIM NAVIKAMA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE VRBOVEC

ANKETNI UPITNIK

OSVRT NA PREHRANU I PREHRAMBENE NAVIKE- SMJERNICE I SAVJETI ZA ZDRAVIJI ŽIVOT