Školsko zvono

I. turnus

 • 0. sat:  7.00 —  7.40
 • 1. sat:  7.45 —  8.30
 • 2. sat:  8.35 —  9.20
 • 3. sat:  9:35 — 10.20
 • 4. sat: 10:25 — 11.10
 • 5. sat: 11.15 — 12.00
 • 6. sat: 12.05 — 12.50
 • 7. sat: 12.55 — 13.35

II. turnus

 • 0. sat: 12.55 — 13.35
 • 1. sat: 13.45 — 14.30
 • 2. sat: 14.35 — 15.20
 • 3. sat: 15.35 — 16.20
 • 4. sat: 16.25 — 17.10
 • 5. sat: 17.15 — 18.00
 • 6. sat: 18.05 — 18.50
 • 7. sat: 18.55 — 19.35

Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2018. godinu.

Ponedjeljak, 3. 9. 2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2018. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).

 

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva iznose 18.000.000,00 kuna, od čega je 85% sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava.

Ukupni iznos potpore koja se može dodijeliti je 9.000,00 kuna po učeniku, za školsku godinu 2018./2019. (od 01.09.2018. do 31.08.2019. godine).

 

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.9.2018. do 19.10.2018. godine na adresu:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Sve informacije o Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ te popis tražene dokumentacije, dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

Javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima http://www.ssvrbovec.hr/u/Javni%20poziv%20Stipendiranje%20u%C4%8Denika%20u%20obrtni%C4%8Dkim%20zanimanjima.pdf

Obrazac 1 - Podaci o sudionicima  http://www.ssvrbovec.hr/u/Obrazac%201%20-%20Podaci%20o%20sudionicima(1).pdf

Obrazac 2 - Podaci nakon završetka aktivnosti  http://www.ssvrbovec.hr/u/Obrazac%202%20-%20Podaci%20nakon%20zavr%C5%A1etka%20aktivnosti(1).pdf

Prijavni obrazac - Stipendiranje  http://www.ssvrbovec.hr/u/Prijavni%20obrazac%20Stipendiranje.docx

Projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima 2018. godine  http://www.ssvrbovec.hr/u/Projekt%20Stipendiranje%20u%C4%8Denika%20u%20obrtni%C4%8Dkim%20zanimanjima%202018.pdf

Skupna izjava http://www.ssvrbovec.hr/u/Skupna%20izjava(1).docx