Školsko zvono

I. turnus

 • 0. sat:  7.00 —  7.40
 • 1. sat:  7.45 —  8.30
 • 2. sat:  8.35 —  9.20
 • 3. sat:  9:35 — 10.20
 • 4. sat: 10:25 — 11.10
 • 5. sat: 11.15 — 12.00
 • 6. sat: 12.05 — 12.50
 • 7. sat: 12.55 — 13.40

II. turnus

 • 0. sat: 12.55 — 13.40
 • 1. sat: 13.45 — 14.30
 • 2. sat: 14.35 — 15.20
 • 3. sat: 15.35 — 16.20
 • 4. sat: 16.25 — 17.10
 • 5. sat: 17.15 — 18.00
 • 6. sat: 18.05 — 18.50
 • 7. sat: 18.55 — 19.35

Kontakt i radno vrijeme

SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC
7. svibnja 2
10340 VRBOVEC
ured@ss-vrbovec.skole.hr

Matični broj: 0479411
OIB: 32530962169


Ravnateljica

Mirjana Pušić mirjana.pusic@ssvrbovec.hr

(01) 2791 049

Radno vrijeme:

Od 9.00 do 17.00


Tajništvo

Valentina Hrandek

(01) 2791 109

tajnistvo@ssvrbovec.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak i četvrtak 12.00 do 20.00
pauza 16.30 - 17.00

Utorak, srijeda i petak 06.00 - 14.00
pauza 11.00 - 11.30

Potvrde za učenike izdaju se u vremenu od 12 do 14.


Pedagoginja

Ivana Marijanović,mag.paed.

099 371 3983

pedagoskassvrbovec@gmail.com

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, utorak 13:00 - 19:30

Srijeda,četvrtak, petak 07:30 - 14:00

Socijalni pedagog

Miroslav Oršulić,mag.paed.soc.

099 371 3983

pedagoskassvrbovec@gmail.com

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, utorak 7.30 - 14.00
Srijeda,četvrtak, petak 13:00 - 19:30


Voditeljica smjene

Silvija Gašpar,dipl.preh.teh.

099 371 3983

Radno vrijeme:

Utorak i srijeda 14:00 - 19:00


Računovodstvo

Natalija Bačani

Milica Breznički

(01) 2729 917

racunovodstvo@ssvrbovec.hr

Radno vrijeme:

N. Bačani: od 7.00 do 15.00
pauza: 11.30 - 12.00

M. Breznički: od 8.00 do 16.00
pauza: 11.30 - 12.00


Školska knjižnica

Ana Dobraš,mag.bibliotekarstva

anaglasnovic2014@gmail.com

knjiznica@ssvrbovec.hr

(01) 2791 573

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak : 07.30 - 14.00
(pauza: 10.30 - 11.00)
Utorak,četvrtak: 12.30 - 19.00
(pauza: 15.30 - 16.00)